Autumn Amoroso

  • 5'8"
  • 6
  • 34"
  • C
  • 32"
  • 42"
  • 10
  • 8
  • Black
  • Brown