Autumn Amoroso

  • 5' 8"
  • 10
  • 40"
  • 32"
  • 43"
  • 10
  • 10
  • Black
  • Brown