Hannah Vinson

  • 5' 7"
  • 2-4
  • 34"
  • 34C
  • 26"
  • 36"
  • 7
  • 2
  • Blonde
  • Blue